Camera Giám Sát

THIẾT BỊ THÔNG MINH

THIẾT BỊ PCCC

Máy Văn Phòng

Dịch Vụ & Sửa Chữa

thông tin liên hệ
Phan Tuấn Anh
Kinh Doanh - 0986 277 886

-

Vũ Việt Đức
Kinh Doanh - 0915 193 847

Tạ Việt Hùng
Kỹ Thuật - 0912 844 147

Hãng HIKVision

Camera DS-2CE16C2T-IR
Camera DS-2CE16C2T-IR
Camera DS-2CE16D5T-(A)VFIT3
Camera DS-2CE16D5T-(A)VFIT3
Camera DS-2CE16C0T-IR
Camera DS-2CE16C0T-IR